Dnes je nedeľa, 11.apríl 2021, meniny má: Július
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Začal platiť prísny režim na hraniciach

február 17, 2021 - 12:37
Od stredy 17.02.2021 od 06:00 hod. sa sprísňuje režim na hraniciach pri vstupe na územie SR. Ruší sa zoznam menej rizikových krajín a možnosť prekročenia hraníc so 72-hodinovým RT-PCR testom.
Foto: 
red

Ak sa vraciate z členskej krajiny EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom:
* registrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ bezprostredne po vstupe na územie SR,
* nastúpiť do izolácie (domáca izolácia alebo karanténne zariadenie), v prípade domácej izolácie táto platí aj pre členov domácnosti,
* informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára,
* najskôr na 8. deň izolácie môžete absolvovať RT-PCR test a v prípade negatívneho výsledku testu sa izolácia končí,
* ak izoláciu absolvujete bez príznakov, skončí sa po 14-tich dňoch.

Ak sa vraciate z inej krajiny, ako je uvedené vyššie, VZŤAHUJE sa na vás povinná karanténa a ste povinný pristúpiť k nasledovným krokom
* registrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ bezprostredne po vstupe na územie SR,
* nastúpiť do izolácie (domáca izolácia alebo karanténne zariadenie), v prípade domácej izolácie táto platí aj pre členov domácnosti,
* informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára
* izoláciu nemôžete ukončiť bez testovania RT-PCR testom,
* najskôr na 8. deň izolácie môžete absolvovať RT-PCR test a v prípade negatívneho výsledku testu sa izolácia končí.

Pri príchode letecky je potrebné okrem vyššie uvedených povinností vyplniť aj elektronický formulár na https://www.mindop.sk/covid/.

Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

VÝNIMKY Z KARANTÉNY

PENDLERI
* Pendleri a turnusoví zamestnanci zo susedných EÚ krajín, teda všetkých okrem Ukrajiny, ako aj študenti či ľudia, ktorí opatrujú svojich blízkych, resp. žijúci na opačnej strane hranice, musia mať negatívny test (stačí aj AG test) nie starší ako 7 dní (doteraz to bolo 14 dní). Samozrejme tento svoj štatút musia vedieť tak ako doposiaľ vierohodne preukázať (napr. dokladom o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte v zahraničí, dokladom o pracovnom úväzku, potvrdení o prezenčnom štúdiu, či správou ošetrujúceho lekára o nevyhnutnosti opatrovania blízkej osoby).

* Po novom sa za pendlerov označujú aj „cezhraniční pracovníci či dochádzajúci“ z krajín EÚ ---- (+ Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Spojeného kráľovstva). Pre nich však platí, že pri vstupe musia mať antigénový alebo PCR test v papierovej alebo elektronickej podobe (nie SMS) akceptovaný leteckými spoločnosťami, ktorý nie je starší ako 48 hodín (AG test) resp. 72 hodín (PCR test). Najneskôr pri vstupe na Slovensko musia vyplniť formulár -- na https://korona.gov.sk/ehranica/ a nastúpiť do domácej karantény. Túto si však môžu okamžite skrátiť, ak si dajú na vlastné náklady urobiť na Slovensku PCR test a budú mať negatívny výsledok. Ak okamžitý test neabsolvujú, po registrácii nastúpia do izolácie (RT-PCR test najskôr na 8. deň, ak je negatívny, izolácia sa končí; bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).

NÁKLADNÁ DOPRAVA, POHREBNÉ SLUŽBY
* Výnimky z izolácie a preukazovania sa negatívnym testom budú platiť napríklad pre posádky nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, zástupcov kritickej infraštruktúry , osoby, ktoré potrebujú liečbu či diagnostiku a podobne.

ŠPORTOVCI
* Pribudla kategória pre vymedzený okruh športovcov v tréningovom procese alebo účasti na profesionálnych súťažiach s podporným stanoviskom MŠVVŠ SR, ktorí budú musieť mať pri vstupe na územie SR negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.

INFORMÁCIE PRE ZAOČKOVANÝCH A TÝCH, KTORÍ COVID19 PREKONALI
Vzhľadom na to, že niektoré nové mutácie môžu podľa najnovších vedeckých zistení zasiahnuť aj tých, ktorí už ochorenie COVID-19 prekonali, resp. tých, ktorí sú zaočkovaní, po novom musia do povinnej domácej karantény ísť aj tieto osoby. Ak však komukoľvek od ochorenia uplynulo menej ako 90 dní a od druhej dávky vakcíny uplynulo aspoň 14 dní, je tu možnosť si karanténu rýchlo skrátiť hoc aj hneď po príchode na Slovensko z EÚ ----, EHP ------------, Švajčiarska ----, či Spojeného kráľovstva ---- a predchádzajúcej registrácii na „eHranica“ je možné na vlastné náklady absolvovať PCR test na Slovensku, po ktorého negatívnom výsledku je možné sa 14 dňovej karanténe vyhnúť.

- - Inzercia - -